เราเชื่อมโยงช่างฝีมือในท้องถิ่น ไปยังตลาดระดับโลก

_KL44127

ที่มูลนิธิอุ่นใจ เราสร้างงานเพื่อสตรีในท้องถิ่น จากทักษะและภูมิปัญญา เช่น การปั่นฝ้าย, การทอ และการเย็บผ้า

เราช่วยกลุ่มสตรีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการแข่งขันในตลาดระดับโลก

เราได้เปิดตัวเครื่องประดับในแบบฉบับของมูลนิธิอุ่นใจ เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นเพื่อที่จะ

  • ชี้แนะแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  • แนะนำการออกแบบ, กระบวนการผลิต และพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์
  • สร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และส่งเสริมด้านการตลาดที่จัดจำหน่ายในเชียงใหม่, ตลาดออนไลน์ และตลาดต่างประเทศ

ผลที่ได้จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ ยอดการขาย ผลกำไร และรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มสตรีในชุมชน