ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคสามารถบริจาคด้วยวิธีต่างดังต่อไปนี้….

  • บริจาคด้วยสิ่งของหรือเงินสดมูลนิธิอุ่นใจ 61 หมู่8 .แม่ปั๋ง.พร้าว.เชียงใหม่
  • บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามมูลนิธิอุ่นใจ

ระบุ ธนาคาร…..สาขา….เลขที่เช็ค…..ลงวันที่…..

  • ฝาก / โอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีมูลนิธิอุ่นใจ

  6753004404 ธนาคารกรุงเทพกระแสรายวันสาขาตลาดมีโชค( SWIFT CODE: BKKBTHBK )

กรุณาระบุบรายละเอียดการบริจาค

ชื่อผู้บริจาค

อีเมล

วันที่โอนเงิน

ว/ด/ป

บริจาคให้โครงการ

ยอดบริจาค

ส่ง

(กรุณาแนบหลักฐานการ ฝาก/โอนเงิน ชื่อสกุล และที่อยู่ ส่งมาที่ info@warmheartonline.org

หรือส่งกลับมาที่ “มูลนิธิอุ่นใจ” 61 หมู่ 8 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 หรือส่งแฟกซ์ มาหมายเลข 053257205)

**ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้